بخشدار مرکزی

مشخصات بخشدار:
نام: علی
نام خانوادگی: طهماسبی              
فرزند: جانعلی
متولد: 1345
صادره از بروجن                         
تحصیلات:  فوق دیپلم کشوری مدنی 

 سوابق اجرایی:
دهدار ارمند و آورگان
کارشناس سیاسی انتظامی و انتخابات بخشداری بلداجی
بخشدار بلداجی
کارشناس امنیتی استانداری


 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/07/27