شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر

کد خبر: 103684 تاریخ انتشار: 1399/01/27
نمایش: 303
اخبار
جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجن به رياست فرماندار و با حضور اعضا در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، اولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در سال 99 به رياست فرماندار و با حضور اعضا در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد.
فرماندار شهرستان بروجن با تأکيد بر اجتماعي کردن مبارزه با مواد مخدر در شهرستان تصريح کرد: اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر بايد در اين راستا فعال تر عمل کنند.
مسعود ملکي با اشاره به اهميت فرهنگ سازي و آموزش در بحث پيشگيري از گرايش جوانان به مواد مخدر اظهار داشت: اين آموزش بايد از سنين پايين و از مدارس شروع و در دانشگاه ها نيز ادامه داشته باشد.
ملکي افزود: برنامه ها و اقدامات حوزه پيشگيري از آسيب هاي مواد مخدر با همکاري و تعامل تمامي دستگاه ها، نهادها و ادارات تحقق پيدا مي کند.
وي با اشاره به اجراي طرح ياريگران‌ زندگي با هدف ايجاد حس مسئوليت در ميان مردم در راستاي پيشگيري از اعتياد در شهرستان بروجن اظهار داشت: اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در راستاي اجراي اين طرح همچنان با آموزش و پرورش اين شهرستان همکاري داشته باشند.
فرماندار بروجن افزود: اجراي صحيح و دقيق طرح ياريگران زندگي گامي مؤثر در راستاي کاهش تقاضاي مواد مخدر خواهد بود.
 

افزودن دیدگاه