اختصاص ساختمان بيمارستان قديم بروجن به دانشکده پرستاري

کد خبر: 103746 تاریخ انتشار: 1399/02/13
نمایش: 316
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: با اختصاص ساختمان بيمارستان قديم بروجن به دانشکده پرستاري، زمينه براي افزايش پذيرش دانشجو و جذب رشته هاي مورد نياز در اين دانشکده فراهم مي شود.
فرماندار شهرستان بروجن با اشاره به فعاليت 28 ساله دانشکده پرستاري بروجن در فضاهاي آموزشي استيجاري گفت: اين دانشکده به ساختمان بيمارستان قديم منتقل مي شود.
مسعود ملکي اظهار داشت: با اختصاص ساختمان بيمارستان قديم بروجن به دانشکده پرستاري، زمينه براي افزايش پذيرش دانشجو و جذب رشته هاي مورد نياز در اين دانشکده فراهم مي شود.
ملکي افزود: با بررسي کارشناسان فني و تجهيز کلاس هاي آموزشي، سايت کامپيوتري، کتابخانه، خوابگاه و ... در فضاي 5 هکتاري، دانشجويان اين دانشکده سال تحصيلي 1400-99 را در مکان جديد آغاز خواهند کرد.
وي بيان کرد: همزمان با تداوم فعاليت آموزشي و استقرار دانشجويان، عمليات احداث ساختمان جديد در همين مکان آغاز شده تا با توسعه فضاي فيزيکي و افزايش پذيرش دانشجو و جذب رشته هاي مورد نياز، زمينه براي ايجاد دانشکده علوم پزشکي در شهرستان بروجن فراهم شود.
فرماندار بروجن اضافه کرد: هم اکنون 287 دانشجوي دختر و پسر در سه رشته کارشناسي پرستاري، اتاق عمل و فوريت هاي پزشکي دراين دانشکده مشغول به تحصيل مي باشند.
 
 
 

افزودن دیدگاه