شوراي فرهنگ عمومي شهرستان بروجن

کد خبر: 103786 تاریخ انتشار: 1399/02/22
نمایش: 306
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن کار فرهنگي را از فعاليت‌هاي تاثيرگذار در توسعه جامعه عنوان کرد و گفت: اگر زيرساخت‌هاي فرهنگي در جامعه فراهم نشود ساير حوزه‌ها آن طور که بايد به رشد و بالندگي نخواهد رسيد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان بروجن با موضوع خانواده و تربيت اسلامي در دفتر امام جمعه برگزار شد.
فرماندار شهرستان بروجن با اشاره به اينکه شهرستان بروجن داراي ظرفيت هاي  فرهنگي، هنري، گردشگري و ...  بسيارخوبي مي باشد اظهار کرد: با انسجام بخشي و هم افزايي تمامي دستگاه ها بايد براي ارتقاء فرهنگ عمومي و کاهش آسيب هاي اجتماعي موجود در شهرستان اقدام نمود.
مسعود ملکي کار فرهنگي را از فعاليت‌هاي تاثيرگذار در توسعه جامعه عنوان کرد و گفت: اگر زيرساخت‌هاي فرهنگي در جامعه فراهم نشود ساير حوزه‌ها آن طور که بايد به رشد و بالندگي نخواهد رسيد.
ملکي با بيان اينكه با بهره گيري از ظرفيت دستگاه هاي عضو شورا بايد در راستاي تعالي فرهنگي و اجتماعي جامعه گام برداشته شود، گفت: به كار گيري ذوق و ابتكار و بهره گيري از توانايي ها، ظرفيت ها و مهارت هاي دستگاه ها در راستاي كاهش ناهنجاري ها حائز اهميت و تاثيرگذار است.
وي با بيان اينکه تشريح الگوهاي اسلامي براي جوانان از ضروريات تعاليم خانواده ها و عملکردهاي مسئولان است، گفت: با فراهم ساختن زيرساخت هاي فرهنگي و تمرکز بر آن و همچنين بررسي هاي جامعه شناسانه نمادهاي فرهنگي غربي نسبت به خنثي سازي تهاجم فرهنگي اقدام و اين باور در خانواده ها نيز فراگير شود.
 
 
 

افزودن دیدگاه