انتصابات جديد در امور آب و فاضلاب شهرستان بروجن

کد خبر: 154684 تاریخ انتشار: 1399/08/11
نمایش: 277
اخبار
با حضور فرماندار شهرستان بروجن و طي حکمي از سوي احمدرضا محمدي رئيس هيئت مديره و مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان، بهروز سليمي به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بروجن و روستاهاي تابعه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، در پي ادغام شرکت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي، در مراسمي با حضور فرماندار شهرستان بروجن و طي احکام جداگانه از سوي احمد رضا محمدي رئيس هيئت مديره و مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان، بهروز سليمي به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بروجن و روستاهاي تابعه، فردين چهرازي به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرهاي بلداجي و گندمان و روستاهاي تابعه، حيدر شريف يلمه به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرهاي فرادنبه،  سفيد دشت و روستاي دهنو منصوب شدند

افزودن دیدگاه