به مناسبت روز ملي ايمني در برابر زلزله

فراخوان لحظه اي دستگاه هاي امدادي و خدمات رسان شهرستان بروجن

کد خبر: 155014 تاریخ انتشار: 1399/10/06
نمایش: 140
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: ارتقاي توان عملياتي نيروهاي امدادي و استفاده از حداکثر توان و تجهيزات به کاهش خسارات و تلفات انساني در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي کمک خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، به مناسبت روز ملي ايمني در برابر زلزله، فراخوان لحظه اي دستگاه هاي امدادي و خدمات رسان شهرستان بروجن به منظور سنجش آمادگي و ميزان توانمندي اعضاي ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران شهرستان برگزار شد.
فرماندار شهرستان بروجن هدف از برگزاري اين مانور را سنجش آمادگي و ميزان توانمندي اعضاي ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران شهرستان، شناسايي نقاط قوت و ضعف و ايجاد هماهنگي بين اعضاي ستاد عنوان کرد.
مسعود ملکي تأکيد کرد: ارتقاي توان عملياتي نيروهاي امدادي و استفاده از حداکثر توان و تجهيزات به کاهش خسارات و تلفات انساني در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي کمک خواهد کرد.

افزودن دیدگاه