تشکيل جلسه کارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي در شهرستان بروجن

کد خبر: 31564 تاریخ انتشار: 1397/12/05
نمایش: 93
اخبار
مسعود ملکي فرماندار شهرستان بروجن گفت: تبيين آموزه هاي ديني، افزايش ميانگين گفت و گو در بين اعضاي خانواده، توجه به امور کارشناسي و بالا رفتن ميزان تبادل نظر در خانوار مي تواند باعث کاهش آسيب هاي اجتماعي شود.
فرماندار شهرستان بروجن گفت: توجه به افزايش اشتغال، پائين آمدن نرخ بيکاري، رونق اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم مي تواند در کاهش آسيب هاي اجتماعي مؤثر باشد.
مسعود ملکي در کارگروه امور اجتماعي شهرستان بروجن تأکيد کرد: براي اين امر ضرورت دارد تا آمار ارائه شده از سوي دستگاه هاي اجرايي مربوطه در سطح ملي، استاني و شهرستاني به صورت دقيق، علمي و کارشناسي صورت گيرد.
وي افزود: تبيين آموزه هاي ديني، افزايش ميانگين گفت و گو در بين اعضاي خانواده، توجه به امور کارشناسي و بالا رفتن ميزان تبادل نظر در خانوار مي تواند باعث کاهش آسيب هاي اجتماعي شود.
ملکي تصريح کرد: در اين راستا دستگاه هاي اجرايي مرتبط مانند بهزيستي بايد اعتبارات تخصصي مربوط به حوزه آسيب هاي اجتماعي را در رديف خود هزينه کنند.
فرماندار شهرستان بروجن بيان داشت: شوراهاي اسلامي شهر و روستا، دستگاه هاي اجرايي فرهنگي و ساير اعضاي کارگروه امور اجتماعي اين شهرستان براي تقويت روحيه نشاط و شادي بين مردم با هدف کاهش آسيب هاي اجتماعي برنامه ريزي کنند.
وي اضافه کرد: مسئولان دستگاه هاي اجرايي شهرستان بروجن با توجه به ظرفيت هاي موجود، درخواست هاي خود از مديران استاني و ملي در حوزه آسيب هاي اجتماعي را شناسايي و اعلام کنند.
ملکي عنوان داشت: البته شهرستان بروجن نسبت به بسياري شهرستان هاي چهارمحال و بختياري و استان هاي همجوار وضعيت مطلوب و بهتري در حوزه آسيب هاي اجتماعي دارد.
مديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري چهارمحال و بختياري گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکي مي‌تواند در برنامه ريزي علمي و کارشناسي با هدف کاهش آسيب هاي اجتماعي مؤثر باشند.
شهرام مقدس در کارگروه امور اجتماعي شهرستان بروجن تأکيد کرد: توانمند سازي افراد براي مقابله با وضعيت هاي ناخوشايند از سوي آموزش و پرورش و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط با آموزش دانش آموزان مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي افزود: شماره هاي رايگان 1480 و 123 براي ارائه مشاوره در حوزه آسيب هاي اجتماعي به مردم خدمات رساني مي کند.
مقدس تصريح کرد: در صورت آمادگي روانشناسان، مددکاران و افراد تخصصي در حوزه آسيب هاي اجتماعي مي توان شماره هاي رايگان 1480 و 123 را بعد از ساعت 20 بر روي گوشي اين افراد فعال و نسبت به ارائه مشاوره در حوزه آسيب هاي اجتماعي به متقاضيان اقدام کرد.
وي بيان داشت: مشاوران، روانشناسان، مددکاران و فعالان حوزه علوم رفتاري مي توانند با شرکت در کارگاه هاي بازآموزي مستمر نسبت به ارتقاي برنامه ها براي کاهش آسيب هاي اجتماعي اقدام کنند.
 

افزودن دیدگاه