جلسه انجمن حمايت از زندانيان شهرستان بروجن با حضور فرماندار برگزار شد

کد خبر: 31597 تاریخ انتشار: 1397/12/09 09:19:17
نمایش: 171
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن: يکي از راهکارهاي مناسب در جهت تأمين منابع مالي انجمن حمايت از زندانيان در آينده سرمايه گذاري جهت راه اندازي طرح هاي درآمدزاست.
فرماندار شهرستان بروجن با اشاره به اهداف انجمن حمايت از زندانيان، از کساني که در جهت ساماندهي برنامه هاي انجمن همکاري داشتند تقدير و تشکر نمود.
مسعود ملکي با اشاره به ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه شهرستان خواستار حمايت ادارات و صنايع مستقر در اين شهرستان از اين انجمن شد.
ملکي افزود: يکي از راهکارهاي مناسب در جهت تأمين منابع مالي انجمن حمايت از زندانيان در آينده سرمايه گذاري جهت راه اندازي طرح هاي درآمدزاست.
وي اهداف وجودي اين انجمن را خدمات رساني به مددجويان و خانوده ي آنها دانست و اظهار داشت عملکرد اين انجمن مطابق با اهداف تعريف شده، ارائه گرديده است.
گفتني است، در پايان اين جلسه راهکارها و پيشنهاداتي در زمينه کمک به مددجويان بي بضاعت و خانواده هاي آنان،‌ کمک به تحصيل فرزندان زندانيان، معرفي مددجويان داراي تخصص براي اشتغال، کمک به فعاليت هاي فرهنگي زندان و همچنين در خصوص نحوه توانمند سازي هر چه بيشتر انجمن و راهکارهاي درآمد زايي آن بحث و تبادل نظر شد.
 

افزودن دیدگاه