جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر

کد خبر: 41788 تاریخ انتشار: 1398/01/20
نمایش: 163
اخبار
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدرشهرستان بروجن به رياست فرمانداردر محل فرمانداري تشکيل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان، به رياست مسعود ملکي درمحل فرمانداري برگزار شد.
فرماندار شهرستان بروجن مهم ترين مسئله در بحث آسيب هاي اجتماعي را مواد مخدر و اشاعه ي آن در بين جوانان عنوان کرد و گفت: بايد در حوزه هاي کاري مواد مخدر، عيني تر و مصداقي تر عمل شود.
مسعود ملکي اظهار داشت:  توضيحات و هشدارها و برگزاري کلاسهاي آموزشي در اين حوزه  قطعا موثر خواهد بود و اين کار بايد تداوم داشته باشد و بايد در جامعه ي کارگري، دانش آموزي و دانشجويي و... اشاعه يابد.
وي در پايان گفت: در سال 98 همه ي دستگاه ها بايد با حساسيت بيشتري در اين حوزه کار کنند و گزارشات ملموس تري ارائه شود.

افزودن دیدگاه