تشکيل جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان بروجن

کد خبر: 41875 تاریخ انتشار: 1398/02/07
نمایش: 166
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: در حوزه فرهنگي و آموزشي بايد با دغدغه بيشتري کار انجام شود و از تمام ظرفيت ها در حوزه فرهنگي استفاده شود.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان بروجن به رياست فرماندار و با حضور اعضاي شورا در دفتر مديريت آموزش وپرورش برگزار گرديد.
فرماندار شهرستان بروجن در اين جلسه بر استفاده از ظرفيت روحانيون در مدارس سطح شهرستان تأکيد کرد و گفت: استفاده از روحانيون باعث ارائه کيفي مطالب فرهنگي و معنوي به دانش آموزان خواهد شد.
مسعود ملکي با بيان اينکه در تمام حوزه ها فعاليت ها به صورت جدي انجام و پيگيري شود افزود: در حوزه ي فرهنگي و آموزشي بايد با دغدغه ي بيشتري کار انجام شود و از تمام ظرفيت ها در حوزه فرهنگي استفاده شود.

افزودن دیدگاه