شهادت امام علي (ع) بر همه مسلمانان و شيعيان جهان تسليت باد.

کد خبر: 42037 تاریخ انتشار: 1398/03/06
نمایش: 86
اخبار
شهادت امير خوبي ها، حضرت علي (ع) اين مظهر عدالت، آزادگي و جوانمردي، گوياي عظمت و جاودانگي امامي است که در سرتاسر عمر پر برکتش بدون هيچ دلبستگي به دنيا، پاسدار اخلاق، حرمت و کرامت انساني بود و مظلومانه با شمشير تحجر و جهالت به شهادت رسيد.

افزودن دیدگاه