جلسه کميته اشتغال شهرستان بروجن برگزار شد.

کد خبر: 42065 تاریخ انتشار: 1398/03/12
نمایش: 98
اخبار
دومين جلسه کميته اشتغال شهرستان بروجن در سال 98 با حضور کليه اعضا در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.
دومين جلسه کميته اشتغال شهرستان بروجن در سال 98 به رياست معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري و با حضور کليه اعضا در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.
در اين جلسه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط بانک هاي عامل در خصوص منابع باقي مانده و ابلاغ منابع جديد ارائه شد.
دستگاه هاي اجرايي ضمن ارائه پيشنهادات خود، موظف گرديدند اولويت هاي اشتغال در سال جاري را در راستاي هدفمندتر شدن  تسهيلات پرداختي در حوزه اشتغال اعلام نمايند.
 
 

افزودن دیدگاه