شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجن

کد خبر: 42111 تاریخ انتشار: 1398/03/27
نمایش: 99
اخبار
جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجن به رياست مسعود ملکي فرماندار و با حضور دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، جلسه شوراي مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجن به رياست مسعود ملکي فرماندار و با حضور دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان و ساير اعضا در محل سالن جلسات  فرمانداري برگزار شد.

 فرماندار شهرستان بروجن با اشاره به آثار زيان بار مواد مخدر و اعتياد ، آن را زمينه ساز بسياري از ناهنجاري ها دانست و خاطرنشان کرد: اين معضل علاوه بر اينکه امنيت جامعه را به مخاطره مي اندازد ، باعث عدم پيشرفت و توسعه جوامع نيز مي گردد.

مسعود ملکي با بيان اينکه بايد به حوزه ي پيشگيري از اعتياد توجه کنيم اضافه کرد: بايد در حوزه ارتقاي سطح آموزش، اطلاع رساني و فرهنگ سازي مردم سرمايه گذاري شود.

در ادامه اعضاي حاضر در جلسه به تشريح برنامه هاي خود در هفته مبارزه با مواد مخدر پرداختند.

ملکي با بيان اينکه فعاليت ها و برنامه هاي خوبي در نظر گرفته شده است و بايد آن ها را عملي کرد اظهار داشت: کليه ادارات بايد همه فعاليت ها و برنامه هاي خود را به صورت مکتوب و مشخص به دبيرخانه فرمانداري ارسال کنند.

افزودن دیدگاه