جلسه انجمن حمايت از زندانيان شهرستان بروجن با حضور فرماندار برگزار شد.

کد خبر: 42286 تاریخ انتشار: 1398/05/09
نمایش: 142
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن حمايت و پشتيباني از خانواده هاي زندانيان را در بحث کاهش آسيب هاي اجتماعي بسيار مهم و تاثير گذار عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، جلسه انجمن حمايت از زندانيان به رياست فرماندار و با حضور ساير اعضا برگزار شد.
فرماندار در اين جلسه ضمن تشکر از اعضاي انجمن حمايت از زندانيان با اشاره به مشکلات خانواده هاي زندانيان بيان داشت: انجمن توانسته بخشي از مشکلات اين خانواده ها را پوشش داده و ضمن حمايت معنوي و آموزشي از مشارکت مالي خيرين در جهت حل مشکلات خانواده هاي نيازمند بهره برد.
مسعود ملکي حمايت و پشتيباني از خانواده هاي زندانيان را در بحث کاهش آسيب هاي اجتماعي بسيار مهم و تاثير گذار عنوان کرد.
ملکي با بيان اينکه يکي از راه هاي کمک به اقتصاد خانواده هاي زندانيان ايجاد فضاي اشتغال براي زنداني و همچنين خانواده او مي باشد اظهار داشت: در اين صورت آسيب هاي اجتماعي مترتب از کمبودهاي اقتصادي دامنگير اين قشر آسيب پذير نخواهد شد .
در اين جلسه مدير عامل انجمن حمايت از زندانيان شهرستان گزارشي از عملکرد اين انجمن را ارائه نمود.

 

افزودن دیدگاه