جلسه کميته اشتغال شهرستان بروجن برگزار شد.

کد خبر: 42355 تاریخ انتشار: 1398/05/20
نمایش: 128
اخبار
با حضور معاون هماهنگي امور عمراني فرماندار کميته اشتغال شهرستان بروجن در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، با حضور معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرماندار، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان و مديرصندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان وعشاير استان و ساير اعضا جلسه کميته اشتغال شهرستان بروجن برگزار شد.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان در اين جلسه با تشريح مزاياي طرح يارانه دستمزد و کارورزي، توضيحاتي را در اين خصوص ارائه نمود.
مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير استان ضمن بيان دستور العمل ستاد راهبردي توسعه بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير خواستار توجه همه دستگاه هاي ذيربط و استفاده از مزاياي اين بيمه براي روستائيان و عشاير شد.
جعفر شاه بندري اظهار داشت: اين صندوق بر پايه نظام تامين اجتماعي و با هدف رفاه، آرامش و آسايش اقشار روستايي و عشايري تشکيل شده است و مطابق با تعاريف بين المللي خدمات مترقي و استاندارد ارائه مي دهد.

افزودن دیدگاه