جلسه توجيهي سند انتظار از بسيجيان فعال برگزار شد.

کد خبر: 42756 تاریخ انتشار: 1398/08/01
نمایش: 156
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: تشكيل بسيج توسط بنيانگذار كبير انقلاب به منظور سازندگي، حفظ، حراست از مردم و دفاع از مظلومان ايجاد شد و اكنون پس از گذشت چهار دهه اين نهاد مردمي با حضور در صحنه هاي مختلف توانسته وظايف خود را به خوبي ايفا كند.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، به منظور تشريح دستورالعمل و بررسي راهکارهاي اجراي بهينه سند انتظار از بسيجيان، جلسه اي به رياست فرماندار، با حضور فرمانده سپاه و فرمانده حوزه مقاومت بسيج ادارات شهرستان و فرماندهان  پايگاه هاي بسيج ادارات در محل فرمانداري تشکيل شد.

فرماندار شهرستان بروجن اظهار داشت: تشكيل بسيج توسط بنيانگذار كبير انقلاب به منظور سازندگي، حفظ، حراست از مردم و دفاع از مظلومان ايجاد شد و اكنون پس از گذشت چهار دهه اين نهاد مردمي با حضور در صحنه هاي مختلف توانسته وظايف خود را به خوبي ايفا كند

مسعود ملکي گفت: اكنون پس از گذشت چهار دهه از تشكيل بسيج و حضور اين نيروي انقلابي و مردمي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، علمي و فرهنگي، دليل ايجاد آن براي همگان مشخص شده است كه اين مهم نشان از دور انديشي و مصلحت انديشي امام خميني(ره) در ابتداي انقلاب دارد

وي افزود: بسيجيِ ولايت مدار امروز با حفظ روحيه ي شهادت طلبي و با بيداري و بصيرت با استمداد الهي تهديدها را به فرصت تبديل و با جهاد علمي، شکوفايي و رشد را در تمام عرصه هاي جامعه به ظهور خواهد رسانده و به پيش خواهد رفت.

افزودن دیدگاه