343 ميليارد تومان اعتبار در سال جاري به شهرستان بروجن اختصاص يافت

کد خبر: 63209 تاریخ انتشار: 1398/10/11
نمایش: 98
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: در سال جاري 343 ميليارد تومان اعتبار ملي و استاني براي توسعه اين شهرستان اختصاص داده شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، کميته برنامه ريزي شهرستان به رياست فرماندار و با حضور معاونت بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و ساير اعضا برگزار شد.

فرماندار شهرستان بروجن در جلسه کميته برنامه ريزي تأکيد کرد: از اين ميزان اعتبار اختصاص يافته به اين شهرستان در سال جاري، 33 ميليارد تومان از محل اعتبارات سرمايه اي استاني و متوازن بوده است.

مسعود ملکي افزود: 35 ميليارد تومان از اعتبارات تخصيصي به شهرستان بروجن در سال 98 از محل اعتبارات استاني تأمين شده است.

ملکي تصريح کرد: علاوه بر اختصاص اعتبارات استاني به اين شهرستان در سال جاري 275 ميليارد تومان نيز از محل اعتبارات ملي و براي اجراي طرح هاي شهرستاني مشترک بين بروجن و شهرستان هاي ديگر اختصاص پيدا کرد.

وي يادآور شد: تمامي مسئولان دستگاه هاي اجرايي شهرستان بروجن موظفند براي جذب 100 درصدي اعتبارات اختصاص يافته به شهرستان بروجن از رديف هاي مختلف ملي و استاني در سال جاري اقدامات لازم را در سريع ترين زمان ممکن انجام دهند.

ملکي اظهار داشت: همچنين تمامي مسئولان دستگاه هاي اجرايي شهرستان بروجن مکلف به بازديد از پروژه ها و ارائه گزارش به دييرخانه کميته برنامه ريزي شهرستان مي باشند.

افزودن دیدگاه