شاخص بهره مندي از آب شرب بهداشتي در شهرستان بروجن به 96 درصد رسيده است

کد خبر: 63229 تاریخ انتشار: 1398/10/14
نمایش: 210
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: 34 روستا از مجموع 41 روستاي شهرستان بروجن تحت پوشش خدمات آبرساني قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان با فرماندارديدار و گفتگو کرد.
فرماندار شهرستان بروجن با بيان اينکه 34 روستا از مجموع 41 روستاي شهرستان بروجن تحت پوشش خدمات آبرساني قرار گرفته است، گفت: هم اکنون شاخص بهره مندي از آب شرب سالم و بهداشتي در اين شهرستان به 96 درصد رسيده است.

مسعود ملکي افزود: 6 هزار و 660 انشعاب خانگي روستايي در شهرستان بروجن وجود داردکه آب مورد نياز آنها به ميزان يک ميليون و 200 متر مکعب در سال از منابع زير زميني و حفر چاه تأمين مي شود.

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان از انجام آبرساني به 3 روستاي خاني آباد، خدر آباد و ساکي آباد بخش بلداجي خبر داد و اضافه کرد: اجراي شبکه آبرساني به روستاهاي مذکور در قالب يک مجتمع از ابتداي سال آينده عملياتي خواهد شد.

بهرامي با بيان اينکه هيچ گونه قطعي و جيره بندي آب در سطح روستاهاي شهرستان بروجن وجود ندارد، يادآور شد: در سال جاري 16 ميليارد ريال به منظور حفر 2 حلقه چاه کمکي در روستاهاي امام قيس و گلوگرد و همچنين تعمير و نگهداري از شبکه هاي آبرساني در نظر گرفته شده است.
 

افزودن دیدگاه