انجمن اسلامي يک فرصت ارزشمند براي يادگيري است

کد خبر: 63242 تاریخ انتشار: 1398/10/17
نمایش: 123
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: انجمن اسلامي يک ظرفيت و محيط يادگيري و رسيدن به اهداف تعليم و تربيت است.
 به گزارش روابط عمومي فرمانداري، مسئول اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان با فرماندار ديدار و گفتگو کرد.

فرماندار شهرستان بروجن با بيان اينکه انجمن اسلامي در راستاي رشد علمي، آموزشي و معنوي دانش آموزان حرکت مي‌کند، افزود: فعاليت در اين تشکل‌ها مي‌تواند بهترين ظرفيت را براي رشد و بالندگي فردي، اجتماعي و مسئوليت‌پذيري در قشر جوان فراهم کند.

مسعود ملکي تشکل هاي دانش آموزي را يک ظرفيت و محيط يادگيري عنوان کرد و اظهار داشت: تشکل انجمن اسلامي يک فرصت ارزشمند براي يادگيري و رسيدن به اهداف تعليم و تربيت است.

ملکي افزود: تشکل هاي دانش آموزي به ويژه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان بايد سهم بيشتري را در فرآيند يادگيري و ياددهي به خود اختصاص دهند.

مسئول اتحاديه  انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان خاطر نشان کرد: مهمترين دغدغه اتحاديه در کنار فعاليت هاي ديني و فرهنگي، مسأله درسي و علمي دانش آموزان است که وضعيت درسي دانش آموزان به طور مرتب توسط مربيان رصد مي شود.

تشريح وضعيت فعلي انجمن هاي اسلامي در سطح مدارس شهرستان و همچنين تبيين برنامه هاي شاخص اتحاديه انجمن هاي اسلامي از مهمترين مسائل مطرح شده در اين جلسه بود.
 

افزودن دیدگاه