کارگروه اجتماعي و فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده

کد خبر: 73272 تاریخ انتشار: 1398/10/24
نمایش: 122
اخبار
جلسه کارگروه اجتماعي و فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده به رياست فرماندار برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، جلسه کارگروه اجتماعي و فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده به رياست فرماندار و با حضور ساير اعضا برگزار شد.
فرماندار شهرستان بروجن در جلسه کارگروه تخصصي اجتماعي و فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده ضمن تأکيد بر اهميت مسائل حوزههاي اجتماعي و سلامت، مشارکت و همکاري تمامي دستگاهها در اين کارگروه را ضروري دانست.
مسعود ملکي همچنين بر لزوم عملياتي شدن مصوبات کارگروه از سوي دستگاه هاي مربوطه تأکيد کرد.
ملکي در ادامه فرهنگ سازي، آموزش مهارت هاي زندگي سالم و نشاط اجتماعي را از اولويت هاي کاري اين کارگروه عنوان کرد.
وي اظهار داشت: حمايت از توليد با هدف ايجاد اشتغال گامي مؤثر و اميد بخش در راستاي بهبود معيشت مردم بالاخص زنان است و در همين راستا پرداخت تسهيلات و برگزاري نمايشگاه عرضه محصولات توسط زنان و اجراي جشنواره  توانمنديهاي زنان فرصت بسيار خوبي در اين زمينه است.
در اين جلسه مصوبات گروه کاري سلامت و امنيت غذايي و گروه کاري بانوان و خانواده مطرح و پيشنهادات و راهکارهاي اجرايي ارائه شد.

افزودن دیدگاه