ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان بروجن

کد خبر: 73286 تاریخ انتشار: 1398/10/27
نمایش: 175
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن: تشکيل و توسعه سازمان هاي مردم نهاد ظرفيت بسيار مناسبي براي توانمند سازي و حضور مؤثر جوانان در بخش هاي مختلف جامعه است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، ششمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان در سال جاري به رياست فرماندار و با حضور ساير اعضا برگزار شد.

فرماندار شهرستان بروجن با اشاره به اينکه جوانان و نخبگان سرمايه هاي اصلي کشور هستند و نبايد خود را از مسائل روز اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... دور کنند و خودشان با دغدغه وارد ميدان شوند افزود: اگر اين تمايل وجود داشته باشد ما از اين موضوع استقبال خواهيم کرد و قطعا پيشنهادات ذهن جوان نخبه، اگر همه جوانب موضوع را مدنظر قرار دهد مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل باشد.
مسعود ملکي در اين جلسه با تقدير از اقدامات خير خواهانه و عام المنفعه سازمان هاي مردم نهاد گفت : سازمان‌هاي مردم نهاد، سازمان‌هاي داوطلبانه، غيردولتي، غيرسياسي و غيرانتفاعي هستند که واسط بين دولت و مردم بوده و مشارکت اجتماعي مردم را در رشد و توسعه جامعه موجب مي شوند
وي تشکيل و توسعه سازمان هاي غير دولتي را ظرفيت بسيار مناسبي براي توانمند سازي و حضور مؤثر جوانان در بخش هاي مختلف جامعه عنوان کرد.
وي با تأکيد بر تعامل و همکاري بيشتر دستگاه هاي ذيربط  با سمن ها افزود:  فعاليت اين سمن‌ها از دل خود مردم و بدون هيچ چشم‌داشتي صورت مي‌گيرد که قطعا مي‌توانند در راستاي احصاي مشکلات جامعه و هم در برنامه ريزي براي رفع آنها کمک کنند، بر همين اساس نقش فعاليت سازمان هاي مردم نهاد بايد در چارچوب قوانين و مقررات باشد.

افزودن دیدگاه