پيش بيني 97 شعبه اخذ رأي براي حوزه انتخابيه شهرستان بروجن

کد خبر: 73313 تاریخ انتشار: 1398/11/02
نمایش: 199
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: 97شعبه اخذ رأي در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي حوزه انتخابيه بروجن پيش بيني شده است.
فرماندار شهرستان بروجن گفت: در مجموع 70 شعبه شهري و 27 شعبه روستايي در سطح شهرستان بروجن به منظور برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اولين ميان دوره اي پنجمين دوره خبرگان رهبري پيش بيني شده است.

مسعود ملکي تعداد شعب ثابت و سيار را به ترتيب 83 و 14 شعبه عنوان کرد و افزود: در بخش مرکزي 57 شعبه، بخش گندمان 21 شعبه و براي بخش بلداجي نيز 19 شعبه اخذ رأي در نظر گرفته شده است.

رئييس حوزه انتخابيه شهرستان بروجن همچنين از مشارکت بيش از 2 هزار نفر از عوامل اجرايي، نظارتي، بازرسي، امنيتي و پشتيباني در برگزاري انتخابات خبر داد.

مسعود ملکي افزود: اجراي قانون و رعايت اصل بي طرفي فصل الخطاب مجريان برگزاري انتخابات است.

افزودن دیدگاه