معرفی فرماندار

معرفی فرماندار
نام :فتاح                                  نام خانوادگی : کرمی بروجنی             
فرزند : عباسعلی                        متولد: 1348                 
صادره از بروجن                        تحصیلات: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن

سوابق اجرایی


 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/11