بخشدار بلداجی

مشخصات بخشدار
نام: علیرضا
نام خانوادگی: کریمی
فرزند:
متولد:                   
تحصیلات: لیسانس

سوابق اجرایی: 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08