بخشدار مرکزی

مشخصات بخشدار:
نام: مظفر
نام خانوادگی: علیخانی
فرزند: -
متولد: 1353
صادره از بروجن                         
تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریت 

 سوابق اجرایی:
کارشناس فرمانداری بروجن
بخشدار گندمان


 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/09/08