بخشدار مرکزی

مشخصات بخشدار:
نام: زهره
نام خانوادگی: صمدی
فرزند: -
متولد: 1358
صادره از بروجن                         
تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریت 

 سوابق اجرایی:
کارشناس فرمانداری بروجن


 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/11