فرماندار بروجن خواستار شد

نظارت بر واحدهاي نانوايي در بروجن افزايش يابد

کد خبر: 154966 تاریخ انتشار: 1399/09/27
نمایش: 308
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن با ابراز نارضايتي از وضعيت پخت و عدم کيفيت نان برخي از نانوايي هاي شهرستان خواستار افزايش نظارت شبکه بهداشت و درمان، اداره صمت و ساير نهاد هاي مربوطه بر مسائل بهداشتي، کيفيت نان و ... شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، فرماندار شهرستان بروجن در جلسه شوراي آرد و نان شهرستان با ابراز نارضايتي از وضعيت پخت و عدم کيفيت نان برخي از نانوايي هاي شهرستان گفت: همچنان بازرسي و نظارت هاي  ميداني از واحد هاي خبازي در سطح شهرستان صورت گيرد و خواستار افزايش نظارت شبکه بهداشت و درمان، اداره صمت و ساير نهاد هاي مربوطه بر مسائل بهداشتي، کيفيت نان و ... شد.
مسعود ملکي با تأکيد بر رعايت ضوابط شامل ساعت کاري، کيفيت، بهداشت، قيمت و وزن چانه در نانوايي هاي شهرستان بروجن، ادامه داد: سهميه آرد نانوايي ها در اختيار شوراي آرد و نان است و در صورت تخلف و نارضايتي مردم، سهميه هر نانوايي کسر و يا پروانه فعاليت آن ها باطل مي‌شود.
ملکي اظهار کرد: اشخاصي که توانايي توليد نان با کيفيت با سيستم هاي جديد را دارند به منظور تخصيص سهميه آرد به شوراي آرد و نان شهرستان مراجعه نمايند.
 در پايان جلسه فرماندار و اعضاي شوراي آرد و نان شهرستان سرزده از تعدادي از نانوايي هاي شهر نقنه  با هدف ارتقاي سطح کيفيت نان توليدي و رعايت مسائل بهداشتي بازديد به عمل آوردند.
 
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/02/20