شوراي آرد و نان شهرستان بروجن

کد خبر: 156292 تاریخ انتشار: 1400/04/29
نمایش: 120
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: از ابتداي سال جاري تا کنون ۵۹ واحد خبازي متخلف به دليل ارتکاب تخلفات صنفي و عدم رعايت اصول بهداشتي به دستگاه قضايي معرفي شده است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، فرماندار شهرستان بروجن در جلسه شوراي آرد و نان گفت: از ابتداي سال جاري تا کنون و در پي 250 مورد بازديد از واحدهاي خبازي، 59 واحد متخلف شناسايي و با تشکيل پرونده به دستگاه قضايي معرفي شده است.
مسعود ملکي افزود: عدم رعايت اصول بهداشتي، عدم رعايت ساعت کاري، تعطيلي خودسرانه از عمده تخلفات واحدهاي مذکور بوده که در همين راستا 35 نانوايي نيز قطع موقت سهميه شده است.
ملکي بر رعايت ضوابط شامل ساعت کاري، کيفيت، بهداشت، قيمت و وزن چانه در نانوايي هاي شهرستان بروجن تأکيد کرد و گفت: سهميه آرد نانوايي‌ها در اختيار شوراي آرد و نان است و در صورت تخلف و نارضايتي مردم سهميه هر نانوايي کسر و يا پروانه فعاليت آن ها باطل مي‌شود.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/05/14