شوراي آموزش و پرورش شهرستان بروجن برگزار شد

کد خبر: 212137 تاریخ انتشار: 1402/06/28
نمایش: 532
اخبار
سرپرست فرمانداري شهرستان بروجن: همۀ سازمان‌ها و ادارات اين شهرستان، همراه و همگام با آموزش و پرورش، آمادۀ شروع ماه مهري پر نشاط و آرام و در جهت تحقق شعار دانش آموز قوي، ايران قوي هستند.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان بروجن، همزمان با شوراي آموزش و پرورش استان و در ارتباطي تصويري با اين شورا در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.

در اين جلسه که اعضاي شوراي آموزش و پرورش شهرستان بروجن و مناطق گندمان و بلداجي نيز حضور داشتند؛ فتاح کرمي، سرپرست فرمانداري در ارتباطي تصويري با شوراي آموزش و پرورش استان ضمن ارائه گزارشي از عملکرد اين شورا گفت: همۀ سازمان‌ها و ادارات اين شهرستان، همراه و همگام  با آموزش و پرورش، آمادۀ شروع ماه مهري پر نشاط و آرام و در جهت تحقق شعار دانش آموز قوي، ايران قوي هستند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/11