ديدار رؤساي کارگروه هاي انديشه ورز شهرستان بروجن با فرماندار

کد خبر: 31668 تاریخ انتشار: 1397/12/20
نمایش: 292
اخبار
رؤساي کارگروه هاي هشت گانه و رئيس مجمع ديدگاههاي خويش راتبيين و مقرر گرديد در نشست ساليانه مجمع، سند سال 97 تدوين و براي تصويب به مجمع ارائه گردد.
فرماندار شهرستان بروجن با بيان اينکه هدف از تشکيل بسيج مستضعفين در سال 58 توسط حضرت امام خميني (ره) اين بود که مملکتي با بيست ميليون جوان بايد بيست ميليون بسيجي داشته باشد، بسيج را در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از هر حرف وفعاليتي فراتر دانست.
مسعود ملکي گفت: جلسات مجمع بسيج را فعال کرده ايم و کارگروه ها تشکيل شده اند، اکنون بايد در حوزه هاي مختلف فکرها و ايده ها تزريق شود و در حوزه ي فرهنگي نياز به اتاق فکر داريم.
ملکي افزود: اين مجمع مي تواند در حوزه اجرايي بسيار کمک کننده باشد و با افتخار در خدمت همه ي کارگروه هاي مجمع هستيم.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/05