شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان بروجن

کد خبر: 42179 تاریخ انتشار: 1398/04/16
نمایش: 302
اخبار
جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه با موضوع توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي شهرستان به رياست فرماندار برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه با موضوع توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي شهرستان به رياست مسعود ملکي فرماندار برگزارشد.

فرماندار شهرستان بروجن گفت: مجموع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي شهرستان بروجن 32 ميليارد و 76 ميليون تومان در 25 فصل اجرايي مي باشد.

مسعود ملکي اظهار داشت: بنابر ضرورت، ايجاد و تکميل زير ساخت هاي شهرک هاي صنعتي و کشاورزي، تعمير و تجهيز مدارس، نگهداري راه هاي اصلي و روستايي، تعمير و تجهيز زير ساخت هاي ورزشي، تکميل مجتمع الهيه بروجن و ... بيشترين سهم اعتبارات را به خود اختصاص دادند.

ملکي افزود: تکميل 159 پروژه نيمه تمام در شهرستان بروجن نيازمند اعتبار 200 ميليارد توماني مي باشد.
 
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/05