کارگروه توسعۀ روستايي شهرستان بروجن

کد خبر: 42419 تاریخ انتشار: 1398/05/30
نمایش: 303
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن: ارتقاي سطح رفاه و معيشت روستائيان همواره دغدغه مديران بوده و دهياران و شوراهاي اسلامي وظيفه سنگيني در اين خصوص دارند.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، کارگروه توسعه روستايي با موضوع  بررسي مشکلات دهياري ها و شوراهاي اسلامي روستايي به رياست فرماندار و با حضور مدير کل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، بخشداران، رؤساي شوراهاي اسلامي بخش هاي تابعه و نمايندگان دهياران در سالن جلسات فرمانداري تشکيل شد.

فرماندارشهرستان بروجن گفت: ارتقاي سطح رفاه و معيشت روستائيان همواره دغدغه مديران بوده و دهياران و شوراهاي اسلامي وظيفه سنگيني در اين خصوص دارند.

مسعود ملکي اظهار داشت: دهياران و شوراهاي اسلامي بايد ازتوانمندي ها و مشارکت مردم اهالي روستا براي عمران و آبادي و حل مشکلات موجود در روستاها استفاده نمايند.

مدير کل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري بيان داشت: دهياري ها و شوراهاي اسلامي به عنوان نهادهاي مردمي و محلي که مديريت روستا را برعهده دارند مي توانند با سياست گذاري و مديريت در جذب منابع مالي نقش اساسي ايفا کنند و زمينه را براي توسعه ي روستاها فراهم کنند.

در اين جلسه همچنين بخشداران، رئيس شوراهاي اسلامي بخش هاي تابعه و نماينده دهياران به بيان مشکلات  پرداختند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/05