ارتباط با نماینده میز خدمت

مشخصات نماینده میز خدمت فرمانداری بروجن

نام و نام خانوادگی: مرضیه درویش زاده بروجنی
سمت: کارشناس آمار، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
شماره تماس: 03834232611
ایمیل: mry_darvish@yahoo.com

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/27