خدمات قابل ارایه در میز خدمت

خدمات قابل ارائه در  میز خدمت
واحد ذیربط واحد خدمت خدمت مراحل انجام کار/ توضیحات
دفتر امنیتی و انتظامی دبیر  صیانت از حقوق شهروندی
 
صیانت از حقوق شهروندی
 نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ابلاغی حقوق شهروندی
 
دفتر ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات کارشناس ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات پیگیری و بررسی درخواست­ها و گزارشات مردمی از دستگاه های اجرایی شهرستان
 
دریافت و بررسی شکایات و گزارشات مردمی از دستگاه­های اجرایی و پیگیری تا حصول نتیجه
دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک- کارشناس امور عمرانی کارشناس امور عمرانی نظارت بر روال قانونی خسارتهای ناشی  از حوادث غیرمترقبه بررسی و تأیید درخواست­های مطروحه دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت کننده به خسارت دیدگان  ناشی  از حوادث غیرمترقبه 
شورای هماهنگی ترافیک دریافت درخواست­های حضوری، مردمی و نامه های واصله از مراجع ذی­ربط جهت طرح در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بروجن 
بررسی و پیگیری درخواست های شهرداری­ها تابعه و دستگاههای عمرانی  
کاشناس اداری و مالی دبیر سازمانهای مردم نهاد صدور پروانه فعالیت سازمان­های مردم نهاد (سمن­ها) 1) ثبت درخواست در سامانه http://portal2.moi.ir، 2) دریافت مدارک مورد نیاز (اساسنامه، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فرم مشخصات فردی، کپی مدرک تحصیلی، کارت معافیت برای آقایان و عکس)، 3) استعلام از مراجع اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، 4) استعلام اساسنامه از ادارات مربوط به موضوع اساسنامه، 5) معرفی به اداره ثبت (جهت دریافت شماره ثبت)، 6) چاپ در روزنامه و 7) صدور مجوز
رسیدگی به مسایل و مشکلات سازمان­های مردم نهاد با دستگاههای اجرایی ذیربط  
بخشداری مرکزی کارشناس بخشداری پیگیری امور مربوط به دهیاری  
کارشناس بخشداری صدور پروانه های ساختمانی خارج از محدوده شهر و روستا و پیگیری ارجاعات و مکاتبات مردمی 1) ارائه درخواست از طریق متقاضی به دستگاه مربوطه، 2) ارسال استعلام از طریق دستگاه مربوطه به فرمانداری و بخشداری، 3) ارسال استعلام جهت بررسی مشکلات اجتماعی طرح از طریق بخشداری به شورای اسلامی مربوطه، 4) دریافت جواب استعلام، 5) ارسال جواب استعلام به فرمانداری، 6) انجام مراحل قانونی توسط متقاضی، ارائه مدارک لازم (از جمله: نقشه، کارت ملی، شناسنامه ) به بخشداری برای صدور پروانه، 7) محاسبه عوارض مربوطه، 8) واریز عوارض به حساب خزانه و 9) صدور پروانه
دفتر امور بانوان و خانواده و مسئول یارانه ها کارشناس  امور بانوان و مسئول یارانه ها وام ها و تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه بانوان هدایت متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی بانوان به مراجع ذیربط
تفکیک یارانه ها 1) درخواست ارباب رجوع، 2) بررسی شرایط ارباب رجوع جهت شمول قانون تفکیک (شرایطی همچون اختلاف خانگی، زندانی همسر، اعتیاد همسر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی)، 3) ارائه مدارک کارت ملی شناسنامه و نامه از دادگاه یا استشهاد محلی (درصورت اعتیاد همسر)، 4) ثبت درخواست و معرفی به پلیس +10
راهنمایی و مساعدت  زنان آسیب دیده و آسیب پذیر از طریق دستگاههای ذی مدخل  
دفتر هماهنگی امور اقتصادی و برنامه ریزی   رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی جذب و پرداخت اعتبارات در حوزه اقتصادی، حمایت از بخش تولید و واحدهای صنعتی، کارگاه­های زودبازده و خوداشتغالی

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08