ديدار مدير کل تعاون روستايي با فرماندار شهرستان بروجن

کد خبر: 20423 تاریخ انتشار: 1397/04/25
نمایش: 298
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن : توجه به تعاوني ها در حوزه روستايي از ضرورت هاي جامعه است.
مسعود ملکي در ديدار يکي از محورها و زيرساخت هاي مهم و مورد توجه اقتصاد مقاومتي را تعاوني ها دانست و افزود: توجه به تعاوني ها در حوزه روستايي از ضرورت هاي جامعه است.
فرماندار شهرستان بروجن توجه به تعاوني ها را راهگشاي بسياري از مسائل دانست.
وي خواستار فراهم کردن زمينه هاي لازم جهت تحويل بدون دغدغه محصولات مردم از اداره تعاون روستايي شد.
در اين ديدار مدير کل تعاون روستايي استان چهارمحال و بختياري يکي از اهداف تشکيل تعاوني ها را جلوگيري از خرد شدن اراضي عنوان کرد و اظهار داشت: استفاده از توان مردم در تعاوني ها از راه هاي ايجاد توسعه پايدار است.
جان محمد اله ياري افزود کليه زيرساخت هاي لازم جهت تحويل محصولات زراعي مردم در اين شهرستان آماده است.

افزودن دیدگاه