بازديد ميداني کارگروه قرارگاه پدافند زيستي غيرعامل شهرستان بروجن

کد خبر: 31293 تاریخ انتشار: 1397/10/16
نمایش: 112
اخبار
در بازديدي که از محل دفن زباله هاي شهر نقنه و بروجن به عمل آمد مقرر شد تصميمات لازم در خصوص جلوگيري از خطرات زيستي به ويژه در حوزه شيرآبه هاي زباله و فاضلاب هاي صنعتي و بيمارستاني اقدامات لازم به عمل آيد.
اين بازديد به همراه مديريت پسماند، از محل دفن زباله هاي شهر نقنه و بروجن با حضور بخشدار مرکزي و نمايندگان دستگاه هاي؛ فرمانداري، حفاظت محيط زيست، جهادکشاورزي، امور آب، آبفا و آبفار، بهداشت محيط، نيروي انتظامي، منابع طبيعي و شهرداري نقنه انجام شد.
در بازديدي که از محل دفن زباله هاي شهر نقنه و بروجن به عمل آمد مقرر شد تصميمات لازم در خصوص جلوگيري از خطرات زيستي به ويژه در حوزه شيرآبه هاي زباله و فاضلاب هاي صنعتي و بيمارستاني اقدامات لازم به عمل آيد.
 

افزودن دیدگاه