شوراي آرد و نان شهرستان بروجن تشکيل جلسه داد

کد خبر: 41895 تاریخ انتشار: 1398/02/10
نمایش: 315
اخبار
اولين جلسه شوراي تخصصي آرد و نان شهرستان بروجن در سال جديد به رياست فرماندار برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، اولين جلسه شوراي تخصصي آرد و نان شهرستان بروجن در سال جديد به رياست فرماندار برگزار شد.
فرماندار شهرستان بروجن با تأکيد بر تأمين آرد خبازان در فرصت مناسب، تعطيلي نانوايان و يا ناهماهنگي در وظايف محوله دستگاه هاي ذي ربط را در اين خصوص غير قابل توجيه دانست وگفت: با متخلفين برخورد قانوني خواهد شد.
مسعود ملکي از وضعيت پخت و عدم کيفيت نان ابراز نارضايتي نمود و تأکيد کرد:گروه بازرسي از نانوايان به طور مستمرتشکيل و بازديد ميداني به عملي آيد.
فرماندار شهرستان بروجن افزود: شبکه بهداشت و درمان، اداره صنعت، معدن و تجارت و ساير نهادهاي ذيربط نظارت خود در زمينه کيفيت نان، رعايت مسائل بهداشتي در نانوايي ها ، چگونگي عرضه نان بهداشتي را افزايش دهند.

افزودن دیدگاه