جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان بروجن برگزار شد.

کد خبر: 42150 تاریخ انتشار: 1398/04/06
نمایش: 74
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن : از آنجا که رسالت آموزش و پرورش در جامعه بسيار حساس و مهم مي باشد و زير بناي توسعه کشور است بايد بستر و زمينه لازم براي مشارکت کليه دستگاههاي اجرايي فراهم گردد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بروجن، جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان  بروجن روز چهارشنبه 5 تيرماه در دفتر مديريت آموزش و پرورش به رياست فرماندار برگزار شد.

فرماندار شهرستان بروجن جلسه ي شوراي آموزش و پرورش را بسيار حائز اهميت برشمرد و گفت: حضور فعال همه ي اعضاي اصلي در جلسه شوراي آموزش و پرورش از الزامات اين جلسه مي باشد.
مسعود ملکي به اهداف و وظايف شوراي آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: يکي از اهداف مهم تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش توجه به بحث اصل مشارکت در جريان تعليم و تربيت است.
ملکي افزود: از آنجا که رسالت آموزش و پرورش در جامعه بسيار حساس و مهم مي باشد و زير بناي توسعه کشور است بايد بستر و زمينه لازم براي مشارکت کليه دستگاههاي اجرايي فراهم گردد .
وي کمبود نيروي انساني در آموزش و پرورش شهرستان را دغدغه اي مهم  عنوان نمود و گفت: بايد به صورت جدي اين موضوع پيگيري و براي آن تدابيري انديشيده شود.
در ادامه اعضاي حاضر در جلسه به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداخته و مصوباتي نيز جهت پيگيري و اجرا در شهرستان به تصويب اعضا رسيد .

افزودن دیدگاه