مانور سامانه جامع انتخابات در شهرستان بروجن برگزار شد.

کد خبر: 53008 تاریخ انتشار: 1398/09/08
نمایش: 297
اخبار
همزمان با سراسر کشور مانور سامانه جامع انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان بروجن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، همزمان با سراسر کشور روز پنج شنبه هفتم آذر با حضور فرماندار، معاون فرماندار، رئيس هيأت بازرسي، نماينده هيأت نظارت، بخشداران، کارشناسان انتخابات و فناوري اطلاعات نخستين مانور سامانه جامع انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان بروجن برگزار شد.
فرماندار شهرستان بروجن در بازديد از مراحل برگزاري اين مانور که به منظور ارزيابي زير ساخت هاي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان صورت گرفت، هدف از برگزاري اين مانور را ارتقاي سطح کيفي، بررسي و شناسايي مشکلات و موانع سامانه جامع انتخابات عنوان کرد.
مسعود ملکي با تأکيد بر لزوم عمل به قانون در تمامي مراحل انتخابات گفت: تمامي امکانات و تمهيدات در اين شهرستان به منظور اجراي مراحل مختلف انتخاباتي سالم و پرشور فراهم شده است.

افزودن دیدگاه