احداث کنار گذر شمالي بروجن با اعتبار ۴۹۴ ميليارد ريالي

کد خبر: 83548 تاریخ انتشار: 1398/12/11 17:26:17
نمایش: 109
اخبار
فرماندار شهرستان بروجن گفت: آگهي مناقصه احداث کنارگذر شمالي بروجن منتشر شده و با تعيين پيمانکار، عمليات اجرايي اين پروژه آغاز مي شود.
فرماندار شهرستان بروجن با اشاره به انتشار آگهي مناقصه احداث کنارگذر شمالي بروجن، گفت: اين پروژه شامل 7/760 کيلومتر احداث کنارگذر و 1/720 کيلومتر اتصال کنارگذر به محور بروجن ـ مبارکه بوده که با تعيين پيمانکار عمليات احداث آغاز مي شود.   وي افزود: دستگاه مناقصه گذار شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور بوده که بر اساس فهرست بهاء پايه، افزون بر 494 ميليارد ريال براي احداث و بهره برداري از آن در نظر گرفته شده است.   فرماندار بروجن با بيان اينکه روزانه بيش 30 هزار دستگاه خودرو از محورهاي مواصلاتي اين شهرستان تردد مي کند، گفت: حجم بالاي ترافيک از يک سو و نبود کنارگذر از سوي ديگر باعث تخريب معابر و زيرساخت هاي شهري شده است.   ملکي اضافه کرد: با احداث کنارگذر شمالي ترافيک ناشي از تردد خودروهاي سبک و سنگين در شهر بروجن به ميزان 40 درصد کاهش پيدا خواهد کرد.  

افزودن دیدگاه